Make your own free website on Tripod.com

35. Þriðja ráðuneyti Davíðs Oddssonar 28. maí 1999

(Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur.)

Árni M. Mathiesen

Sjávarútvegsráðherra

Björn Bjarnason

Menntamálaráðherra

Davíð Oddsson

Forsætisráðherra

Finnur Ingólfsson

iðnaðar- og viðskiptaráðherra til 31. Des 1999

Geir H. Haarde

Fjármálaráðherra

Guðni Ágústsson

Landbúnaðarráðherra

Halldór Ásgrímsson

Utanríkisráðherra

Ingibjörg Pálmadóttir

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra til 23 apríl 2001

Páll Pétursson

Félagsmálaráðherra,

Siv Friðleifsdóttir

Umhverfisráðherra

Sólveig Pétursdóttir '

Dóms- og kirkjumálaráðherra

Sturla Böðvarsson '

Samgönguráðherra

Valgerður Sverrisdóttir

iðnaðar- og viðskiptaráðherra frá 31.des 1999

Jón H Kristjánsson

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra frá 23 apríl 2001